Schůze klubu na ostravské Černé Louce - únor 2016.

Tento článek berte zároveň jako pozvánku do nově otevřené Expozice historických motocyklů v Ostravě.

Únorová schůze Českého klubu historických motocyklů byla po domluvě svolána v prostorách nově vzniklé Expozice historických motocyklů v jednom z pavilonů na Černé louce v Moravské Ostravě.

Muzeum vzniklo darem soukromého sběratele pana Miroslava Rybičky, jeho vlastníkem a zřizovatelem je Moravskoslezský kraj a provozovatelem Ostravské výstavy a.s.Součástí schůze se proto stala také prohlídka expozice a diskuze nad vystavenými exponáty. V mnoha případech velmi odborná.A není divu. Ne všechny vystavené motocykly jsou darem pana Rybičky. Také členové našeho klubu přispěli svými stroji a k vystavení v expozici je zapůjčili. Což mohou po domluvě učinit i další vlastních starších motocyklů z celého regionu. A tak se snad výstava bude dále rozšiřovat, výstavních prostor je k dispozici dost a o bezpečnost exponátů je postaráno.Vystaveny jsou nejen motocykly, součástí výstavy jsou i další předměty na motocykly odkazující či s nimi svázané. Trofeje, oděvy, nářadí i modely, v předsálí také něco literatury a časopisů. Příkladem budiž několik ročníků Světa motorů, jimiž si můžete připomenout doby, kdy vystavené stroje byly na silnicích žhavými novinkami a na okruzích sbíraly ceny.Následná schůze Českého klubu historických motocyklů proběhla v předsálí expozice, kde si každý návštěvník může zakoupit jak upomínkové předměty, tak občerstvení.Schůze probíhala za velké i menší pozornosti členů. Ovšem všichni byli spokojeni.A tak nám nezbývá, než návštěvu Expozice historických motocyklů na Černé louce v Moravské Ostravě vřele doporučit všem, kteří se rádi ohlédnou do historie, ať už bližší či vzdálenější.© RaPro